ข้อมูลสำมะโนประชากร
        สืบค้นข้อมูลจำนวนประชากร โรงเรียนในเขตบริการ
เลือกโรงเรียนในเขตบริการ
ตัวตนในเขตบริการ
นร.ใน/นอกเขตบริการ
ระดับชั้นปัจจุบัน
เลือกอายุ

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/medkan3/domains/medkan3.org/public_html/edu/viewgen2.php on line 237

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/medkan3/domains/medkan3.org/public_html/edu/viewgen2.php on line 240
โรงเรียนในเขตบริการ
อายุ
ชาย
หญิง
รวม
ทุกโรงเรียน
ทุกอายุ
0
         สืบค้นข้อมูลจำนวนประชากร จากชื่อตำบล
พิมพ์ตำบลที่ต้องการสืบค้น
ตัวตนในเขตบริการ
นร.ใน/นอกเขตบริการ
เลือกอายุ

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/medkan3/domains/medkan3.org/public_html/edu/viewgen2.php on line 338

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/medkan3/domains/medkan3.org/public_html/edu/viewgen2.php on line 341
ตำบล
อายุ
ชาย
หญิง
รวม
ทุกตำบล
ทุกอายุ
0
          สืบค้นข้อมูลจำนวนประชากร จากชื่อหมู่บ้าน
พิมพ์ชื่อหมู่บ้านที่ต้องการสืบค้น
ตัวตนในเขตบริการ
นร.ใน/นอกเขตบริการ
เลือกอายุ

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/medkan3/domains/medkan3.org/public_html/edu/viewgen2.php on line 441

Warning: mysql_num_rows(): supplied argument is not a valid MySQL result resource in /home/medkan3/domains/medkan3.org/public_html/edu/viewgen2.php on line 444
ตำบล
อายุ
ชาย
หญิง
รวม
ทุกหมู่บ้าน
ทุกอายุ
0
 

 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

   
มีปัญหาด้านข้อมูล ติดต่อกลุ่มนโยบายและแผน มีปัญหาด้านโปรแกรมติดต่อ อ.จรูญ เถื่อนกูล ที่ 01-5969031